TAIWAN | 13-16 JUL 2023

ไต้หวัน ชื่อทางการว่า สาธารณรัฐจีน (Republic of China) เป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน, ไต้หวัน, เผิงหู, หมาจู่ , และอูชิว รวมทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง พื้นที่ทั้งหมดเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน"
เกาะหลักของไต้หวันมีพื้นที่ 35,808 ตารางกิโลเมตร (13,826 ตารางไมล์) มีเทือกเขาที่ครอบคลุมพื้นที่สองในสามทางด้านตะวันออกและที่ราบทางตะวันตกของเกาะซึ่งมีประชากรอาศัยหนาแน่นในลักษณะเป็นสังคมเมือง ไต้หวันด้านตะวันตกติดกับจีนแผ่นดินใหญ่ ด้านตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับญี่ปุ่น และด้านใต้ติดกับฟิลิปปินส์ มีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวง ส่วนไทเปใหม่เป็นเขตปกครองที่จัดตั้งขึ้นใหม่ กินพื้นที่กรุงไทเป และเป็นเขตซึ่งประชากรหนาแน่นที่สุดในเวลานี้ เมืองใหญ่อื่น ๆ ได้แก่ เกาสฺยง ไถจง ไถหนาน และเถา-ยฺเหวียน ด้วยจำนวนประชากร 23.5 ล้านคนไต้หวันเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก

สถานที่น่าสนใจ
1.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen) เมืองดังยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด เพราะนอกจากเสน่ห์ที่มีความรู้สึกคล้ายเหมือนมาเที่ยวญี่ปุ่น ที่นี่ยังถูกประดับประดาด้วยโคมไฟสีแดงตามทาง ถือเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนเมืองไหนในไต้หวัน แถมที่นี่ยังถูกกล่าวขานว่าเป็นสถานที่แรงบันดาลใจของภาพยนตร์อนิเมะชื่อดังอย่าง Spirited Away อีกด้วย

2.ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ซึ่งมีเอกลักษณ์พอเหมาะพอเจาะคือ ทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคล้ายกับพระอาทิตย์ และทิศใต้คล้ายกับพระจันทร์เสี้ยว สวยงามแปลกตามากจนได้ชื่อว่า "ทะเลสาบสุริยันจันทรา"

3.อุทยานธรณีเย่หลิว (Yehliu Geopark) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเมืองนิวไทเป (New Taipei City) เขตตำบลว่านหลี่ (Wanli District) ด้วยความโดดเด่นทางธรณีวิทยากับหินรูปร่างแปลกตาทำให้มีนักท่องเที่ยวไปชมเป็นจำนวนมาก และด้วยปรากฏการณ์การเกิดของหินรูปร่างแปลกตาสอดคล้องกับหลักธรณีวิทยา จึงได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีที่สำคัญแห่งหนึ่งของไต้หวัน

4.อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีต ประธานาธิบดี เจียง ไค-เช็ก (Chiang Kai-Shek) ซึ่งเป็นที่ศรัทธาของชาวไต้หวัน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงไทเป ตัวอาคารหลักสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว มีหลังคาเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมสีฟ้าเป็นสถาปัตยกรรมจีนสวยงาม

5.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (Alishan National Forest Recreation Area) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของไต้หวัน ตั้งอยู่ที่ เมืองเจียอี้ (Chiayi) เป็นที่เที่ยวธรรมชาติที่ได้ไปแล้วเหมือนต้องมนต์สะกด ความชุ่มชื่นสวยงามของผืนป่า จะช่วยเยียวยาทุกสิ่ง ใครที่อยากมาเที่ยวแบบสายกรีน อยากหาที่เขียวๆ ให้ชุ่มหัวใจ ที่นี่คือโอเอซิสในฝันของคุณ ไฮไลท์อยู่ที่การเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ นั่งรถไฟโบราณ และถ่ายรูปสวยๆ ไปตลอดทางนั่นเอง

6.ย่านซีเหมินติง(Ximending) ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงและมีสีสันมากที่สุดในไต้หวันคงจะหนีไม่พ้น ซีเหมินติง (Ximending) ดูเผินๆ มีความคล้ายย่านฮาราจูกุในประเทศญี่ปุ่น

7.ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ฮวาซาน 1914 (Huashan 1914 creative park) เคยเป็นโรงงานผลิตไวน์และบุหรี่เก่าที่นำมาปรับปรุงให้กลายเป็นศูนย์ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ที่นำเอาความเก่า Retro ผสมกับผลงานศิลปะสสมัยใหม่จนกลายเป็นแหล่งเดินเล่น ของเหล่าฮิปสเตอร์ไทเป และผู้ที่ชื่นชอบอะไรใหม่ๆ

8.วัดหลงซาน (Lung Shan Temple) หรือ วัดเขามังกร เป็นวัดเก่าแก่ในไต้หวัน ที่สร้างขึ้นกว่า 300 ปี และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสความงดงามของสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบดั้งเดิมได้ หลายๆ คนนิยมไปขอพรเรื่องความรัก เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐาน เทพเยว่เหล่า หรือ เฒ่าจันทรา เทพเจ้าแห่งความรัก ด้านในมีประติมากรรม และสถาปัตยกรรมที่งดงาม นอกจากนี้ยังประดิษฐาน พระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นวัดที่ชาวไทเปนิยมมากราบไหว้สักการะมากที่สุดวัดหนึ่ง

9.ตึกไทเป 101 (Taipei 101) หนึ่งในแลนด์มาร์คของไต้หวัน โดยเป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกเมื่อปี ค.ศ.2004 มีความสูงถึง 508 เมตร และมีจำนวนทั้งหมด 101 ชั้น มีความหมายว่าวันที่ 1 เดือน 1 คือ วันปีใหม่ ซึ่งเป็นวันมงคลนั่นเอง

10.เขาเซียงชาน (Xiangshan) เป็นภูเขาลูกเล็กๆที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของแถบชานเมืองไทเป ที่มีความสมบูรณ์ของป่าไม้ค่อนข้างดี มีการสร้างทางเดินสำหรับปีนเขาช้างนี้อยู่หลายเส้นทาง เป็นจุดวิวเมืองไทเปยอดนิยมอีกจุดหนึ่งโดยเฉพาะที่จุดสูงสุดของภูเขาที่ทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายรูปเมืองไทเปและตึกไทเป 101 กันมากมาย

Visitors: 117,576