Samet Rainbow Sky Hotel 2 วัน 1 คืน 1,300

รหัสสินค้า : RYG01-1

Samet Rainbow Sky Hotel 2 วัน 1 คืน

Standard (2ท่าน)

Superior Trip Room (3ท่าน)

Family Sea View (4ท่าน)

1 พ.ค.-30 พ.ย.63 ราคา 1,300 บาท / วันหยุดยาวทั้งหมด, 1 พ.ค.-30 พ.ย.63 ราคา 1,600 บาท

1 ธ.ค.-30เม.ย.64 ราคา 1,400 บาท / วันหยุดยาวทั้งหมด 1 ธ.ค.-30 เม.ย.64 ราคา 1,700 บาท

ราคาแพ็คเกจรวม

1. ที่พัก 2 วัน 1 คืน (ห้องพัก ตามที่ท่านเลือก)

2. ทัวร์ฟรี (เลือก 1 โปรแกรม)

     - 1.ดำน้ำดูปะการัง เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลายตีน เกาะค้างคาว เกาะกุฏี ดำน้ำ1จุด ( จุดดำน้ำปรับเปลี่ยนตามวัน ขึ้นอยู่กับอากาศ และ คลื่นลม )

    - 2.นั่งเรือตกหมึก เราจะพาคุณไปดูวิธีการจับปลาหมึกสดๆ จากทะเล  

    - 3.ทานอาหารเย็น 1 มื้อ (อาหารอาจปรับเปลี่ยนได้ ตามสมควร หรือตาม ฤดูกาลนั้นๆ ดินเนอร์ เป็นบริการฟรีจากเรา เทศกาลคนเยอะอาจล่าช้า บกพร่อง กราบขออภัย)

    - 4.ตั๋วเรือเฟอร์รี่(ไป-กลับ) + อาหารเช้า 1 มื้อที่โรงแรม

3. ฟรี อาหาร ตามที่ท่านเลือก

เงื่อนไข

1.ราคานี้เป็นราคาต่อ 1 ท่าน แพ็กเกจพร้อมที่พักต้องจองอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป

2.ชาวต่างชาติมีค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 500 บาท

3.ราคานี้ไม่รวมค่าอุทยาน

4.ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

5.ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ  

6.ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 ทัวร์ฟรี (เลือก 1 โปรแกรม)

   - 1.ดำน้ำดูปะการัง ลูกค้าเดินทางมาถึงท่าเรือ หน้าด่าน ด้วยตนเอง ก่อนเวลา 11.00 น. เพื่อเชคอินขึ้นเรือไปเที่ยวดำน้ำดูปะการัง เรือออก ประมาณ 11.45-12.00 น. ตามโปรแกรม เกาะกุฏี เกาะขาม เกาะกรอบ เกาะปลายตีน เกาะค้างคาว บริการอาหารกลางวัน 1 มื้อ ดำน้ำ 1 จุด และตกปลาฟรี กลับมาประมาณ 16.00 น. พาลค.กลับมาส่งโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย (จุุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามสภาพอากาศและประกาศ อุทยาน)  

   - 2.นั่งเรือตกหมึก ดูวิธีการจับปลาหมึกสดๆ จากทะเล 18.00-23.00 น. อาหารค่ำ 1 มื้อ ข้าวต้ม+น้ำดื่ม

   - 3.ทานอาหารเย็น 1 มื้อ (บริการอาหารเย็นที่โรงแรม)

   - 4.ตั๋วเรือเฟอร์รี่(ไป-กลับ) + อาหารเช้า 1 มื้อที่โรงแรม วันที่ 2 เช็คเอาท์ 12.00 น. เตรียมตัวเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดโปรแกรม

จำนวน
ราคา


1,300.00 THB

ราคารวม 1,300.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด