Mercure Koh Chang Hideaway 1 แถม 1 มิย และ กย. 63 (Standard)

รหัสสินค้า : TDX03

เด็ก 0-3ปี ฟรี , เด็ก 4-11ปี ไม่มีเตียงเสริม 1,300/ท่าน

อัตราค่าบริการ

1. ที่พัก 3วัน 2 คืน (Mercure Koh Chang Hideaway Hotel ห้อง Standard รร.ติดทะเล,หาดส่วนตัว)

2. ฟรี รถรับ-ส่งจากโรงแรมไปเคยทริป

3. ฟรี อาหาร 3 มื้อ อาหารเช้า 2 มื้อที่โรงแรม + อาหาร 1 มื้อในทัวร์

4. ฟรี เลือกโปรแกรม 1 โปรแกรม

-1. เดย์ทริป วันเกาะช้าง - อุทยานเกาะช้าง, เกาะยักษ์เล็ก ไหญ่ โล้น ,รัง(จุดดำน้ำ ขึ้นอยู่กับอากาศ คลื่นลม และอทุยาน)

-2. ดินเนอร์ที่ Iyara SeaFood + นั่งเรือชมหิ่งห้อย( อาหารูอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสมควร หรือ ตามฤดูกาลุนั้นๆ ดินเนอร์ เป็นบริการฟรีจากเรา เทศกาลคนเยอะอาจะล่าช้า บกพร่องกราบขออภัย)

5. ฟรี ประกันภัยทางทะเล

เงื่อนไขการเดินทาง

- Dinner ที่ lyara Seafood เดินทางไปที่ร้านด้วยตนเอง พร้อมนั่งเรือชมหิ่งห้อยท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติป่าอุดมสมบูรณ์ ( อาหารอาจปรับเปลี่ยนได้ ตามสมควรหรือ ตามฤดูกาลนั้นๆ ดินเนอร์ เป็นบริการฟรีจากเราเทศกาลคนเยอะอาจล่าช้า บกพร่อง กราบขออภัย)(ซื้อเพิ่ม 450/ท่าน)

- ค่าบริการ ไม่รวมค่าอุทยาน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 14.00น.ลูกค้าเดินทางถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ดื่มต่ำความไฮโช

วันที่ 2 ทานอาหารเช้ามื้อที่ 1 (เลือก1โปรแกรม) -9.40-9,50น.เจ้าหน้าที่ขับรถมารับลุกค้าเพื่อไปทริปดำน้ำ ดูปะการัง+อุปภรณ์ ณ.อุทยานเกาะช้าง ทานกลางวันมื้อที่ 2 เดินทางกูลับที่พัก หรือ -18.00น. ลูกค้าเดินทางไปทานูอาหารที่ร้าน lyara Seafoodเดินทางด้วยตนเอง มื้อเย็นที่ 2 ทานแบบเช็ตโต๊ะพร้อมนั้งเรือชิลๆชมทิ้งห้อยเดินทางกลับที่พัก

วันที่ 3 ทานอาหารเช้ามื้อที่ 3 ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ:

1. Package Tour ดังกล่าว ต้องเดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน

2. เดินทางช่วงวันหยุดยาว สอบถามราคาอีกครั้ง เนื่องจากราคา

อาจมีการเปลี่ยนแปลง

3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าอุทยาน หากมีการเรียกเก็บ

4. ชื้อประกันเพิ่มเพียง 100บ.คุ้มครองสูงถึง

1,000,000บ.ตลอดการเดินทาง

5. ต่างชาติมีค่าบริการเพิ่ม 500/ท่าน

6. ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% และ หักณ.ที่จ่าย 3%

Mercure Koh Chang Hideaway Hotel ห้อง Standard รร.ติดทะเล,หาดส่วนตัว

1.เดย์ทริป วันเกาะช้าง - อุทยานเกาะช้าง, เกาะยักษ์เล็ก ไหญ่ โล้น ,รัง(จุดดำน้ำ ขึ้นอยู่กับอากาศ และคลื่นลม)

2. ดินเนอร์ที่ Iyara SeaFood + นั่งเรือชมหิ่งห้อย( อาหารอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสมควร หรือ ตามฤดูกาลุนั้นๆ ดินเนอร์ เป็นบริการฟรีจากเรา เทศกาลคนเยอะอาจะล่าช้า บกพร่องทางเราต้องกราบขออภัย )


ดาวน์โหลดโปรแกรม

จำนวน
ราคา


3,999.00 THB

ราคารวม 3,999.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด